Rekrutacja do świetlicy szkolnej

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2023/2024 trwa do 15.09.2023 r.

Do uzupełnionego wniosku należy dołączyć zaświadczenia o zatrudnieniu obojga rodziców lub wydruk z CEIDG (dotyczy osób prowadzących własną działalność).
Dla dzieci z klas 0-III należy wydrukować i uzupełnić wniosek dla klas 0-III.
Dla dzieci z klas IV-VIII należy wydrukować i uzupełnić wniosek do klubu świetlicowego.
Do klubu świetlicowego przyjmowane są dzieci dojeżdżające busem szkolnym.


Wyniki rekrutacji zostaną podane w dniu 18.09.2023.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA z kl. 0-III DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLUBU ŚWIETLICOWEGO