Rekrutacja do świetlicy szkolnej

REKRUTACJA do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2024/2025 trwa od 5.02.2024 do 31.05.2024 r.

Do uzupełnionego wniosku należy dołączyć zaświadczenia o zatrudnieniu obojga rodziców lub wydruk z CEIDG (dotyczy osób prowadzących własną działalność), niezależnie od złożonej deklaracji busowej.
Dla dzieci z klas 0-III należy wydrukować i uzupełnić wniosek dla klas 0-III.
Dla dzieci z klas IV-VIII należy wydrukować i uzupełnić wniosek do klubu świetlicowego.

Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski.

Do klubu świetlicowego przyjmowane są tylko dzieci dojeżdżające busem szkolnym.

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA z kl. 0-III DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLUBU ŚWIETLICOWEGO