Stołówka szkolna

Zapisy na obiady w roku szkolnym 2024/2025

od 19.08.2024 r. do 02.09.2024r. można zapisać dziecko na obiady szkolne w następujący sposób:

  1. Wrzucając w wyznaczonym terminie wypełnioną deklarację do skrzynki na listy znajdującej się przy głównym wejściu do szkoły.
  2. Dostarczając wypełnioną deklarację bezpośrednio do sekretariatu p.108.

Informacje dotyczące obiadu szkolnego:

–   planowana cena obiadów w roku szkolnym 2024/2025  wynosi 6,70 zł 

–  deklaracja do pobrania ze strony szkoły www.szkolasobolewo.com w zakładce stołówka szkolna  lub w sekretariacie szkoły oraz portierni

 – tylko złożona deklaracja uprawnia do korzystania z obiadów, na jej podstawie wysyłany jest link aktywacyjny i wydawana jest odpłatnie  karta obiadowa dla nowych uczniów ( koszt według ceny producenta ), karty z ubiegłego roku są aktualne i będą aktywowane na nowy rok szkolny

–  rodzic zobowiązany jest zalogować się w systemie e-Stołówka, gdzie sam odwołuje posiłki i ma wykazaną kwotę do zapłaty

–  informacje dotyczące jadłospisów będą wywieszane na stołówce oraz w aplikacji e-stołówka

– opłaty do 10 – go dnia każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej w Sobolewie o numerze: 59 8060 0004 0841 1891 2000 0030 (ze wskazaniem miesiąca którego dana opłata dotyczy, imienia, nazwiska oraz klasy dziecka, za które dokonywana jest płatność)

– brak wpłaty w terminie skutkuje blokadą wydań do momentu uiszczenia należności

DEKLARACJA OBIADOWA

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej