Stołówka szkolna

 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU E-STOŁÓWKA

 

OPŁATY za WYŻYWIENIE

W dniu dzisiejszym   w aplikacji e-stołówka zostały wystawione rachunki za 10 dni żywieniowych od 18 do 29 września  kwota 67,00 zł.

Opłaty proszę wpłacać na konto szkoły podane w regulaminie stołówki 59 8060 0004 0841 1891 2000 0030 do 25. 09. 2023 r.   Przypominam o wykupieniu kart dla klas 4-8.  Dla nowych osób korzystających z wyżywienia. Stare karty są aktywne po złożeniu deklaracji obiadowej.  Termin zapisu na obiady upłyną z dniem 05.09.2023. Nowe osoby mogą zapisać się od następnego miesiąca.

Linki aktywacyjne wysyłane są tylko dla nowych osób zapisanych na obiady, konta z poprzedniego roku są aktywowane po złożeniu deklaracji.

Informacja dla Rodziców i Uczniów

Drodzy Rodzice karty dla nowych uczniów klas od 4 do 8  klasy są do odebrania w sekretariacie szkoły.  Koszt karty 11 zł.  Odebranie karty jest obowiązkowe zgodnie z regulaminem stołówki.

 Wydawanie posiłków odbywa się elektronicznie poprzez czytnik kart.

 Wyżywienie rozpoczyna się od 18 września.  W aplikacji  e-stołówka  będzie naliczona w tym tygodniu kwota do zapłaty za wrzesień. Odwołania posiłków przez aplikację e- stołówka. 

Karty dla klas od 0 do 3 klasy będą w późniejszym terminie.  Dzieci chodzą na obiady grupowo lub na nazwisko.

 Rodzice, którzy nie wpisali adresu mailowego lub był nie czytelny nie maja dostępu do aplikacji  e-stołówka  . W takim przypadku  proszę napisać na adres mailowy obiady@szkolasobolewo.com  prośbę o link aktywacyjny  z imieniem i nazwiskiem dziecka.

Ogłoszenie dla Rodziców

 Do 5.09.2023 r. można zapisać dziecko na obiady szkolne w następujący sposób:

  1. Przesyłając wypełnioną deklarację (do pobrania ze strony szkoły www.szkolasobolewo.com w zakładce sekretariat) na adres mailowy obiady@szkolasobolewo.com
  2. Wrzucając wypełnioną deklarację do skrzynki na listy znajdującej się przy głównym wejściu do szkoły.
  3. Dostarczając wypełnioną deklarację bezpośrednio do sekretariatu p.108.
  4. Informacje dotyczące obiadu szkolnego:

–  cena obiadów w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 6,70 zł 

 – tylko złożona deklaracja uprawnia do korzystania z obiadów, na jej podstawie wysyłany jest link aktywacyjny i wydawana jest karta obiadowa

–  rodzic zobowiązany jest zalogować się w systemie e-Stołówka, gdzie sam odwołuje posiłki i ma wykazaną kwotę do zapłaty

–  informacje dotyczące jadłospisów będą wywieszane na stołówce oraz droga mailową

– opłaty do 10 – go dnia każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej w Sobolewie o numerze: 59 8060 0004 0841 1891 2000 0030 (ze wskazaniem miesiąca którego dana opłata dotyczy, imienia, nazwiska oraz klasy dziecka, za które dokonywana jest płatność)

– brak wpłaty w terminie skutkuje blokadą wydań do momentu uiszczenia należności

DEKLARACJA OBIADOWA

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej