Oświadczenie woli do oddziału przedszkolnego

W celu potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. E. Orzeszkowej w Sobolewie należy uzupełnić poniższy druk i złożyć w sekretariacie szkoły.