Realizowane programy

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie naszej szkoły biorą udział w programie profilaktycznym Znajdź właściwe rozwiązanie. Jest on realizowany przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku.

Program Znajdź właściwe rozwiązanie ma na celu zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej. Zajęcia poruszają tematy szkodliwości palenia tytoniu, asertywności i komunikacji międzyludzkiej. Dają także przykłady radzenia sobie w różnych sytuacjach.

Cele szczegółowe programu:

  • zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego,
  • kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich,
  • kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.