RODZICE

Skład prezydium Rady Rodziców w Szkole Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie na rok szkolny 2023/2024

przewodnicząca – Magdalena Mirek – Roszkowska
zastępca –
Urszula Ilkowska
skarbnik –
Agnieszka Wierzbicka
sekretarz –
Aleksandra Sobolewska

 

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:
60 zł na każde dziecko

Nr konta, na który można dokonywać wpłat:
73 8060 0004 0842 9317 2000 0010