RODZICE

Skład prezydium Rady Rodziców w Szkole Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie na rok szkolny 2022/2023

przewodnicząca – Magdalena Mirek-Roszkowska
zastępca – Jerzy Pawluczuk
skarbnik – Agnieszka Wierzbicka

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:
60 zł na każde dziecko

Nr konta, na który można dokonywać wpłat:
73 8060 0004 0842 9317 2000 0010