Jest w nas pamięć o Niej, jej życiu i dziełach

 

Dni Patrona ( 15 IV – 10 V )
20 maja mija 18 lat od nadania naszej szkole imienia Elizy Orzeszkowej. Z tej okazji warto więc przypomnieć sylwetkę naszej patronki. Patron to osoba godna czci i szacunku, którą można, a nawet warto naśladować .
Eliza Orzeszkowa była wielką patriotką. Kochała ziemię, na której się urodziła. Uważała, że człowiek powinien być silnie związany ze środowiskiem lokalnym, swoją „małą ojczyzną”, która jest składnikiem „dużej ojczyzny”. Była też wielką moralistką. Uczyła dobra, miłości, braterstwa między ludźmi i narodami, czci dla prawdy, wytrwałego obstawania przy sprawiedliwości, walczyła z uprzedzeniami wyznaniowymi i rasowymi, pisała o życiu ludzi na wsi, ich ciężkiej pracy. Podkreślała, że nauka i praca to największe wartości, bowiem one czynią człowieka użytecznym dla innych ludzi i dla kraju. Zawsze krzewiła idee humanitarne, wszechludzkie, wieczne, ważne w każdym miejscu na ziemi. Hasłem jej długoletniej pracy były słowa: „Miej serce jak najczystsze i oddawaj usługi jak największe ziemi i ludziom”. Ideały E. Orzeszkowej są wciąż aktualne. Niech wskazują nam drogę ku przyszłości.

Program obchodów Dni Patrona w naszej szkole
1. Pokaz prezentacji multimedialnej na godzinach wychowawczych w każdej klasie o życiu i twórczości E. Orzeszkowej (15 IV – 30 IV).
2.  Zajęcia plastyczne w kl. 0-III ( malowanie konturów portretów E. Orzeszkowej
15 IV – 30IV).
3.  Szkolny Konkurs Plastyczny ph. ,,W świecie utworów E. Orzeszkowej”( 15 IV – 30 IV).
Kat. IV – VI Wykonanie ilustracji do wybranego utworu E. Orzeszkowej.
Kat. VII – VIII Zaprojektowanie okładki wybranego utworu E. Orzeszkowej.
4.  Wystawa prac uczniów na holu szkolnym.
5. Wywiad z Elizą Orzeszkową (część artystyczna).
6. Prezentacja multimedialna na monitorze szkolnym.
7. Wręczenie nagród autorom najciekawszych prac plastycznych.

Organizatorzy: Ewa Jaskułowska, Anna Zabielska, Helena Bach–Mróz, Anna Wyszyńska

Szkolny Konkurs Plastyczny ph.”W świecie utworów E. Orzeszkowej”
Konkurs będzie rozstrzygnięty w kategoriach:
kl. IV – VI
kl. VII – VIII
Warunkiem udziału w konkursie jest
1. Wykonanie ilustracji do wybranego utworu E. Orzeszkowej ( kl. IV – VI). Będzie możliwość pobrania fragmentów utworów u nauczycieli polonistów.
2. Zaprojektowanie okładki wybranego utworu E. Orzeszkowej ( kl. VII – VIII).
Format pracy A4 lub A3, technika wykonania prac dowolna, zależy od inwencji wykonawcy. Okładka powinna zawierać następujące elementy: imię i nazwisko pisarki, tytuł utworu i element graficzny lub ilustrację związaną z problematyką utworu. Na odwrocie pracy należy podać następujące informacje:
-imię i nazwisko
-klasa
-tytuł utworu ( dotyczy kategorii kl. IV – VI)

Prace należy przekazać organizatorom konkursu do dnia 30 kwietnia 2024r.
Każdy uczestnik otrzyma uwagę pozytywną do dziennika oraz propozycję oceny cząstkowej z j. polskiego.
Dla autorów najciekawszych prac przewidziane są dodatkowo nagrody rzeczowe.

Zachęcamy do udziału.
Organizatorzy