SZKOŁA

„Miej serce jak najczystsze i oddawaj usługi jak największe ziemi i ludziom”
Eliza Orzeszkowa

Szkoła Podstawowa im. Elizy  Orzeszkowej w Sobolewie
15-509 Białystok
ul. Podlaska 8
tel. 085 741 80 78
mail: sekretariat@szkolasobolewo.com