Zajęcia pozalekcyjne

Dodatkowe zajęcia sportowe w Szkole Podstawowej w Sobolewie:

Badminton/tenis stołowy – nauczyciel prowadzący zajęcia – Kamil Kwasiborski

Środy
16:20 – 17:20
Czwartki
13:45 – 14:45

Szachy – nauczyciel prowadzący zajęcia – Paweł Nikitiuk

Wtorki
14:40 – 15:40
Środy
13:45 – 14:45

RUGBY TAG

Nauczyciel prowadzący – Małgorzata Osipiuk

Środy
14:40 – 16:15

Nauczyciel prowadzący – Monika Puczyńska

Poniedziałki

13:50 – 15:25

Środy

8:00 – 9:45