Najmłodsi uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim konkursie Orzeł Edukacji Wczesnoszkolnej.