Dzięki programowi rządowemu „Poznaj Polskę” liczna grupa młodzieży z naszej szkoły miała możliwość zwiedzania i zapoznania się z ważnymi kulturowo miejscami w Polsce.
Odwiedziliśmy: Lublin, Zamość i Kazimierz Dolny oraz piękny zamek w Kozłówce.