29 listopada Samorząd Uczniowski przygotował stanowisko Andrzejkowe, na którym czekały na

uczniów i pracowników szkoły ciastka z wróżbą oraz wróżby