W poniedziałek uczniowie naszej szkoły włączyli się do ogólnopolskiej akcji pod hasłem Narodowe Czytanie, która organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Odbywa się ona corocznie wielkich miastach i małych wioskach, na uczelniach i w bibliotekach, w teatrach, parkach, na rynkach miast, w domach kultury i remizach strażackich.

Tegoroczna odsłona Narodowego Czytania w Szkole Podstawowej w Sobolewie ze względu na pandemię odbyła się w czasie zajęć lekcyjnych i podczas długiej przerwy na boisku szkolnym.
Podczas tej akcji nauczyciele podzielili się z uczestnikami również wiedzą na temat genezy dramatu, najciekawszych wątków oraz bohaterów „Balladyny”. Wspólnie wysłuchaliśmy recytacji najciekawszych fragmentów utworu w wykonaniu Dyrekcji Szkoły, nauczycieli polonistów i nauczycieli biblioteki.
Przygotowana została również prezentacja multimedialna związana z autorem i jego twórczością .
Uczniowie klas starszych korzystali z quizów o Balladynie i Juliuszu Słowackim, które przygotowali dla nich nauczyciele języka polskiego na różnych platformach edukacyjnych.
Jak się okazało, szkolna akcja udała się znakomicie i rozbudziła wśród uczniów chęć przeczytania całości tego wielkiego dzieła.