W dniu 19 października 2021r. odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. W tym wyjątkowym dniu ślubowanie złożyli uczniowie klasy 1b i 1c. Po ślubowaniu nastąpiło pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie. Pasowania na ucznia dokonała pani wicedyrektor Ewa Grzegorczyk. Uczniowie po pasowaniu otrzymali pamiątkowe dyplomy. 

Katarzyna Roszko
Anna Pankiewicz