Pamięć o zmarłych towarzyszy ludziom na całym świecie, niezależnie od miejsca i czasu, światopoglądu i religii. Na kilka dni przed świętem ludzie porządkują groby swoich bliskich, zdobią je kwiatami. Zgodnie z polską tradycją, to właśnie 1 listopada – Święto Zmarłych to czas, kiedy odżywają wspomnienia o tych, którzy odeszli, o naszych najbliższych zmarłych. W tym dniu zapalamy znicze pamięci na ich grobach – dowód naszej miłości, przyjaźni i dobrych wspomnień. Święto Zmarłych to również pamięć o tych, którzy polegli w obronie ojczyzny, pamięć o samotnych żołnierskich grobach i miejscach pamięci o bohaterach. W tych szczególnych dniach uczniowie Szkoły Podstawowej w Sobolewie włączyli się w akcję MEN „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy jest zachęcanie młodych ludzi do dbania o pamięć poległych bohaterów naszej Ojczyzny. W ramach akcji podjęto w szkole szereg działań. Jednym z nich, zapalenie zniczy, złożenie kwiatów przez uczniów w ważnych miejscach pamięci w okolicach Grabówki oraz konkurs na wykonanie plakatu miejsca pamięci w naszej gminie.