5 września obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dobroczynności. Dzień ten zbiega się z rocznicą śmierci Matki Teresy, która została nagrodzona Pokojową Nagrodą Nobla w 1979r. za swoją działalność na rzecz przezwyciężania ubóstwa. Pieniądze, które otrzymała za tę nagrodę, przekazała najbiedniejszym ludziom w Indiach. Święto ma zwrócić uwagę na znaczenie pomocy humanitarnej oraz organizacji charytatywnych i wolontariackich. Z tej okazji wszystkim naszym Wolontariuszom życzymy mnóstwa dobroci i pozytywnej energii, która pozwoli nam wszystkim na realizację celów i zamierzeń, jakie sobie postawimy w nowym roku szkolnym.

Serdecznie pozdrawiamy 🙂

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu „Serce Sercu”

  1. Agnieszka Prokopiuk
  2. Paulina Dobrowolska
  3. Julita Pióro – Cerkiewnik
  4. Dorota Łapińska