12 października 2023 roku odbyło się oficjalne otwarcie nowej części szkoły. Z tej okazji przybyło wielu znakomitych gości. Najpierw głos zabrała Dyrektor Szkoły Urszula Klimczuk-Piontkowska, która przybliżyła zgromadzonym historię szkoły. Następnie kolejno przemawiali: Burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski, Wiceminister Edukacji Dariusz Piontkowski, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Starosta Powiatu Białostockiego Jan Perkowski, Podlaska Kurator Oświaty Beata Pietruszka oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Sobolewie Magdalena Mirek-Roszkowska. Po wystąpieniach wyżej wymienionych osobistości miała miejsce część artystyczna w wykonaniu naszych utalentowanych uczniów, po której księża katolicki i prawosławny poświęcili nową część szkoły. Ukoronowaniem całości stało się uroczyste przecięcie wstęgi. Następnie wszyscy obecni zostali zaproszeni do obejrzenia nowych pomieszczeń: sal lekcyjnych, świetlicy, szatni, stołówki, gabinetów specjalistów. Spotkanie przebiegło w radosnej i serdecznej atmosferze.
Dziękujemy wszystkim przybyłym!