Obiady

Aby dziecko mogło korzystać z obiadów w nowym roku szkolnym należy wypełnić deklarację obiadową dostępną poniżej lub w sekretariacie i złożyć w wyznaczonym terminie do sekretariatu szkoły.

DEKLARACJA OBIADOWA