Druk Oświadczenia woli do klasy I

W celu potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej im. E. Orzeszkowej w Sobolewie należy uzupełnić poniższy druk i złożyć w sekretariacie szkoły.